Promocja Seminaria szkoleniowe

Seminaria szkoleniowe

Szkolenie dla trenerów na Cyprze, 7 i 8 października 2011

Ostatnie szkolenie dla trenerów ma zostać przeprowadzone na Cyprze w siedzibie EDITC. Planowane daty to 7 i 8 października.
 
Celem planowanych warsztatów jest stworzeniu sieci trenerów na Cyprze w celu promowania metodologii DIGEM pomiędzy Wspólnotą Trenerów na Cyprze (Cyprus Trainers Community).

Szkolenie pilotażowe dla imigrantów, CYPR wrzesień 2011

Szkolenie dla imigrantów zostało zorganizowane w siedzibie organizacji EDITC w Nikozji (Cypr) w dniach 9,10 i 16 września 2011r. W warsztatach wzięło udział 7 uczestników – pracujących imigrantów ze Sri Lanki.

 

Trzech trenerów wzięło udział w szkoleniu - Maria Knais, Christina Shiati i Athena Knais. Wszyscy trenerzy brali udział w grach wprowadzających oraz w tworzeniu historii. Christina Shiati i Athena Knais przedstawiły części dotyczące edycji zdjęć, tworzenia filmów i nagrywania głosu.

 

Szkolenie było wzmacniającym doświadczeniem dla uczestników i siedem filmów było produktem końcowym tych działań.

   

Szkolenie pilotażowe dla kobiet biernych zawodowe oraz osób bezrobotnych, CYPR Czerwiec 2011

Szkolenie dla bezrobotnych i nieaktywnych kobiet miało miejsce w siedzibie EDITC w Nikozji (Cypr) w dniach 10,14 i 16 czerwca 2011 r. W szkoleniu wzięło udział trzech trenerów: Maria Knais, Christina Shiati i Athena Knais. Wszyscy trenerzy uczestniczyli w grach wprowadzających, jak również w tworzeniu historii. Christina Shiati i Athena Knais przedstawiły części dotyczące edycji zdjęć, tworzenia filmów i nagrywania głosu.

Informacje zwrotne uzyskane od uczestników, świadczyły o tym, że szkolenie umożliwiło im bycie kreatywnym oraz dało nowe umiejętności komputerowe i wzmocnienie. Udział w szkoleniu był dla nich dobrą zabawą.

Drugie szkolenie w ramach projektu DigEm w Santander (Hiszpania), wrzesień 2011

W dniach 8 – 14 września 2011, hiszpański partner projektu DigEm (Digital Empowerment – Cyfrowe Wzmocnienie), DOCUMENTA, zorganizował drugie szkolenie opowiadania cyfrowych historii w miejskim centrum szkoleniowym Barrio Pesquero w Santander.

Głównym celem DigEm jest rozpowszchnianie alternatywnych metod szkoleniowych do nabywania umiejętności z wykorzystaniem nowych technologii. Grupą docelową są osoby ‘odłączone’ od procesu uczenia. W tym przypadku uczestnikami były osoby niepełnosprawne, grupy z trudnościami w uczeniu się, stowarzyszenia i podmioty społeczne.

Tworzyli oni historie cyfrowe oparte na własnych doświadczeniach. Uczestnicy rozwiajali umiejętności komunikacyjne poprzez opowiadanie historii, fotografię, muzykę, video oraz nagrywanie. Filmy, które stworzyli można zobaczyć na oficjalnej stronie projektu: www.digem.eu

W warsztatach wzięło udział ośmiu uczestników. Były to osoby z Fundacji Zespołu Downa (Down Syndrome Foundation), Stowarzyszenia na rzecz Osób z Afazją (Association for Persons with Aphasia), oraz profesjonaliści opieki społecznej. Atmosfera pracy była znakomita i wszyscy uczestnicy stworzyli swoje historie cyfrowe. Uczestnicy okazali ogromną satysfakcję i entuzjazm dla metody DigEm (która wzmocniła ich społeczne i cyfrowe umiejętności). Oświadczyli, że chcieliby kontynuować wykorzystywanie twórczych metod i technik DigEm do tworzenia cyfrowych historii w codziennym życiu.

Gema Díaz Dominguez - Radca ds. Zatrudnienia i Rozwoju Biznesu, Roberto del Pozo - Radca ds. Autonomii Osobistej i Javier Farto - prezydent organizacji DOCUMENTA uczestniczyli w ostatnim etapie szkolenia. Wręczyli oni certfikaty uczestnictwa i obejrzeli kilka filmów wykonanych przez uczestników podczas warsztatów.

Drugie szkolenie Digem w Warszawie, Polska

Kolejne warsztaty dla użytkowników końcowych w Warszawie, Polska zakończyły się sukcesem. Zostały one zorganizowane przez polskiego partnera DigEm: Centrum Edukacji Multimedialnej (CEM) w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) i odbyły się w tej instytucji w dniach 5 – 7 lipca 2011 r.

 

Szkolenie było skierowane do osób starszych, które nie miały zaufania do nowych technologii oraz bezrobotnych w wieku emerytalnym. Aby zachęcić do wzięcia udziału, organizator (SGGW) wysłał informację o szkoleniu do instytucji edukacyjnych, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych pracujących i aktywizujących osoby starsze np. Uniwersytetu Trzeciego Wieku, z którym uczelnia współpracowała w czasie pierwszego szkolenia, majacego miejsce w Warszawie na przełomie listopada i grudnia 2010 r.

 

W szkoleniu wzięło udział dziewięć (9) osób, w przedziale wiekowym 45 – 78 lat, którym w ciągu 3 dniowego (24 godzinnego) szkolenia udało się stworzyć cyfrowe historie oparte na osobistych doświadczeniach. Uczestnicy pod dobrą opieką trenerów: Roberta Budzyńskiego, Darii Panasiuk i Katarzyny Kruszewskiej zapoznali się z metodologią, technikami, narzędziami i materiałami edukacyjnymi zawartymi w przewodniku metodologicznym, który został opracowany na potrzeby projektu. Wykorzystując twórcze techniki używane przez środki masowego przekazu, takie jak tworzenie scenariuszy opartych na osobistych doświadczeniach, teatr, zdjęcia, muzyka, klipy video oraz narrację, każdy z uczestników stworzył dwuminutową historię cyfrową, która została zamieszczona na oficjalnej stronie projektu (www.digem.eu). Uczestnicy byli bardzo zadowoleni zarówno z metody edukacyjnej, jak i jej rezultatów. Zapowiedzieli, że będą kontynuować używanie kreatywnych metod i technik DigEm do tworzenia cyfrowych historii w codziennym życiu.

Strona 1 z 2

Joomlart