Promocja Artykuły

Articles

Pokaz DigEm zorganizowany w Wilnie

16 marca 2012 r. litewski partner projektu DigEm zorganizował pokaz filmów.

Prawie 30 osób uczestniczyło w pokazie. Wydarzenie koncentrowało się zarówno na partnerach projektu, użytkownikach końcowych i trenerach, jak również na reprezentantach agencji wdrażających i uczestnikach, którzy nie byli wcześniej włączeni w projekt. Erika Daniene z SEDC podsumowała kluczowe momenty projektu DigEm i dostarczyła informacji oraz przykładów tego, co zostało osiągnięte w celu ułatwienia wymiany pomysłów, najlepszych praktyk i metod. Wszyscy uczestnicy postrzegali narzędzie tworzenia cyfrowych historii, które zostało opracowane w ramach projektu jako przydatne i skuteczne.

Trenerzy projektu wypowiadali się na temat niektórych zapadających w pamięć aspektów szkoleń dla użytkowników końcowych oraz pracy nad metodologią.

Wybrane cyfrowe historie utworzone przez litewskich i zagranicznych uczestników zostały wyświetlone, umożliwiając dyskusję nad konkretnymi przykladami i pomysłami.

Ponieważ grupą docelową na Litwie były bezrobotne kobiety – została przeprowadzona krótka debata na temat równych szans, praw płci i roli kobiet na Litwie i w innych krajach.

Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem i lampką wina.

Poniżej znajdują się niektóre zdjęcia ze spotkania:

 

 

Szkolenie dla użytkowników końcowych zakończone na Litwie

W dniach 6 - 9 września 2011 r. litewski partner projektu: Społeczno-Ekonomiczne Centrum Rozwoju (SEDC) zorganizowało szkolenie dla użytkowników końcowych, w którym wzięło udział czternastu (14) uczestników. Szkolenie odbyło się w litewskim mieście uzdrowiskowym - Druskienniki.

Nasi lokalni trenerzy: Kamile, Rugile, Erika i Mindaugas pracowali jednocześnie z dwoma grupami uczestników.

Większość uczestników stanowiły starsze bezrobotne kobiety. Wszystkie osoby biorące udział w warsztatach były bardzo zadowolone z udziału.

DigEm został zaprezentowany publiczności w Ostrawie

DigEm został zaprezentowany  na kreatywnym targu bożonarodzeniowym w Ostrawie, 7 grudnia 2010. Wyświetlone zostały tam filmiki zrobione przez czeskich partnerów na październikowym warsztacie dla trenerów. Uczestnikami były głównie kobiety z grupy docelowej. Zostały one również powiadomione o szkoleniu użytkowników końcowych, które odbędzie się w Ostrawie na początku 2011 roku. Krótki cyfrowe filmiki zostały uznane przez publiczność za interesujący sposób przedstawienia różnych historii i wykazano prawdziwe zainteresowanie szkoleniem.

Spotkanie informacyjne z przedstawicielami branży Edukacji i Szkoleń Zawodowych (VET) w

Spotkanie informacyjne z organizacją VET – Instytutem ds. Kobiet – miało miejsce 3 grudnia w Ostrawie. Projekt DigEm został zaprezentowany przedstawicielom tej organizacji, a następnie był dyskutowany. Uzgodniono także wyświetlenie cyfrowych filmików z październikowego szkolenia dla trenerów na bożonarodzeniowym targu przygotowanym przez Instytut ds. Kobiet na 7 grudnia 2010. 

DigEm został zaprezentowany w Słowenii

Projekt DigEm został zaprezentowany  na Słowenii, w miejscowości Bled w ramach projektu European Outplacement Framework (EOF) 17 listopada 2010 r.  W ramach projektu EOF  wspierane są osoby z trudnościami w zdobyciu pracy, tworzony jest przewodnik metodologiczny dla nauczycieli/mentorów, oraz katalog dobrych praktyk i instrumentów wspierających osoby zwalniane. Głównym celem spotkania było opracowanie EOF modułów i metodologii przeprowadzania treningów dla nauczycieli/mentorów w celu stworzenia nowych narzędzi do wzmocnienia pozycji grup zagrożonych wykluczeniem, aby osoby z tych grup uzyskały zatrudnienie. „Historie cyfrowe” zostały uznane za wielkie i nowatorskie narzędzie dla trenerów, które mogą być wykorzystane w EOF przez nauczycieli /mentorów podczas warsztatów  aby wzmocnić osoby mające problemy ze zdobyciem zatrudnienia.

Strona 1 z 2

Joomlart