Promocja Spotkania

Spotkania

Ostatnie spotkanie Komitetu Kierowniczego DigEm w Atenach

W piątek 27 kwietnia 2012 r. partnerzy projektu DigEm spotkają sie w Atenach, w obiektach koordynatora projektu DIMITRA ITD, na ostatnie zebranie oraz ocenę trzech latach wspólnej, twórczej pracy.

Uczestnicy spotkania omowią krajowe pokazy oraz działania upowszechniające projekt w każdym z krajów partnerstwa, zbiorą i sfinalizują rezultaty projektu oraz będą dyskutować nad podtrzymaniem projektu DigEm po jego oficjalnym zakończeniu.

Spotkanie zacznie sie o godzinie 9:00 i będzie trwać do godziny 17:00. Po spotkaniu partnerzy spotkają się na uroczystej kolacji w restauracji z tradycyjną grecką kuchnią.

Ostatnie spotkanie Komitetu Kierowniczego DigEm połączone jest z wydarzeniem zamykającym projekt – prezentacją rezultatów i produktów DigEm – które będzie mieć miejsce w trakcie IV Konferencji “Hellenic Adult Education Association” (HAEA) zatytułowanej “Dobre Praktyki w Edukacji Dorosłych”, w której będą uczestniczyć partnerzy z Anglii, Hiszpanii, Czech, Litwy, Cypru i Grecji.

5th Transnational Commitee Meeting in Nicosia, CYPRUS, October 2011

There are no translations available.

The 4th Steering Commitee meeting was held in Nicosia Cyprus on the 6th and 7th of October. The agenda included

  • A presentation by Document of the evaluation of Training of End Users Pilots
  • Revision of the Methodology Guide and suggestions for Improvement
  • A presentation by EDITC of the dissemination activities performed by the Partners
  • A presentation by SEPC of the Train the Trainers workshop held in Vilnious, Lithuania

 

Trzecie spotkanie DigEm

Trzecie spotkanie DigEm  odbyło się w dniach 7 i 8 października w Ostrawie w Czechach. Uczestniczyli w nim przedstawiciele wszystkich partnerów z: Grecji, Hiszpanii, Cypru, Czech, Polski, Litwy i Wielkiej Brytanii. Podczas spotkania odbyła się prezentacja przewodnika metodycznego, oraz zostały przeprowadzone dyskusje na temat wszelkich działań, które zostały wykonane przez partnerów do tej pory.

Ponadto, odbyła się ocena programu i kryteriów jakości oraz ustalony został plan kolejnych działań.

DigEm spotkanie w Warszawie

Na stronie internetowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie można znaleźć informacje o spotkaniu, które odbyło się w Warszawie. Tu jest link

Pierwszy trening trenerów DigEm

W dniach 13 i 14 maja 2010 roku w Warszawie odbył się pierwszy trening trenerów w ramach projektu DigEm. Dwa dni były przeznaczone na szkolenie trenerów Digital Story przygotowywanych za pomocą metodologii  wypracowanej przez DigEm. Każdy uczestnik szkolenia w Polsce spedził wiele godzin na ciężkiej pracy, ale w efekcie mogliśmy obejrzeć filmy nagrane w oparciu o własne historie.

Strona 1 z 2

Joomlart