Reklama Susitikimai

Susitikimai

Last DigEm Steering Committee meeting in Athens

There are no translations available.

On Friday 27th of April 2012, DigEm partners will meet in Athens, in the facilities of coordinator DIMITRA ITD, for the last meeting of the partnership and the assessment of the three years of common creative work.
The partners will present the National Showcases and the dissemination activities of the project in each country, will finalize the project results and will discuss the actions for the sustainability of DigEm project after its official end.
The meeting will start at 9:00 and run until 17:00. After the meeting, all the partners will join a dinner at a restaurant with traditional Greek cuisine.
The last DigEm Steering Committee meeting is combined with the final event– presentation of DigEm project results and products – which will take place at the 4th Conference of Hellenic Adult Education Association (HAEA), entitled “Good Practices in Adult Education”, where will participate partners from UK, Spain, Poland, Czech Republic, Lithuania, Cyprus and Greece.

5th Transnational Commitee Meeting in Nicosia, CYPRUS, October 2011

There are no translations available.

The 4th Steering Commitee meeting was held in Nicosia Cyprus on the 6th and 7th of October. The agenda included

  • A presentation by Document of the evaluation of Training of End Users Pilots
  • Revision of the Methodology Guide and suggestions for Improvement
  • A presentation by EDITC of the dissemination activities performed by the Partners
  • A presentation by SEPC of the Train the Trainers workshop held in Vilnious, Lithuania

 

Įvyko trečiasis Digem partnerių susitikimas


Trečiasis Digem partnerių susitikimas įvyko spalio 7-8 dienomis Ostravoje, Čekijoje.Jame dalyvavo visi partneriai iš Graikijos, Ispanijos, Kipro, Lenkijos, Čekijos, Lietuvos ir D.Britanijos. Susitikimo metu buvo pristatyta metodologija kuria vadovaujantis bus vykdomi lektorių ir galutinių vartotojų mokymai. Vyko visų iki šiol partnerių įvykdytų darbų aptarimas,taip pat buvo aptarti projekto viešinimo klausimai. Vyko projekto programos ir kokybės vertinimo kriterijų aptarimas. Po susitikimo buvo vykdomi lektorių mokymai skirti supažindinti su Digem metodika skirta skaitmeninėms istorijoms kurti.

DigEm susitikimas Varšuvoje

Prieš ir po lektorių mokymų Varšuvoje(Lenkija). Varšuvos gamtos mokslų universiteto elektroniniame puslapyje buvo patalpinta informacija apie šį susitikimą.Čia galite rasti informaciją apie mokymus.

 

DigEm 3-čiasis susitikimas

Lenkijos sostinėje Varšuvoje 2010 m. gegužės 13-14 d. įvyko trečiasis DigEm susitikimas. Dvi dienos buvo skirtos lektorių mokymams apie skaitmeninių pasakojimų (Digital Story) kūrimą pagal DigEm metodologiją. Kiekvienas lektorius sukūrė filmuką, pagrįstą savo asmenine istorija.

Puslapis 1 iš 2

Joomlart