Publicita Setkání partnerů

Setkání partnerů

Last DigEm Steering Committee meeting in Athens

There are no translations available.

On Friday 27th of April 2012, DigEm partners will meet in Athens, in the facilities of coordinator DIMITRA ITD, for the last meeting of the partnership and the assessment of the three years of common creative work.
The partners will present the National Showcases and the dissemination activities of the project in each country, will finalize the project results and will discuss the actions for the sustainability of DigEm project after its official end.
The meeting will start at 9:00 and run until 17:00. After the meeting, all the partners will join a dinner at a restaurant with traditional Greek cuisine.
The last DigEm Steering Committee meeting is combined with the final event– presentation of DigEm project results and products – which will take place at the 4th Conference of Hellenic Adult Education Association (HAEA), entitled “Good Practices in Adult Education”, where will participate partners from UK, Spain, Poland, Czech Republic, Lithuania, Cyprus and Greece.

5th Transnational Commitee Meeting in Nicosia, CYPRUS, October 2011

There are no translations available.

The 4th Steering Commitee meeting was held in Nicosia Cyprus on the 6th and 7th of October. The agenda included

  • A presentation by Document of the evaluation of Training of End Users Pilots
  • Revision of the Methodology Guide and suggestions for Improvement
  • A presentation by EDITC of the dissemination activities performed by the Partners
  • A presentation by SEPC of the Train the Trainers workshop held in Vilnious, Lithuania

 

3. mezinárodní setkání partnerů

Třetí setkání partnerů se koná 7. a 8. října v České republice v Ostravě za účasti všech partnerů z Řecka, Kypru, České republiky, Polska, Litvy a Velké Británie. Během setkání bude prezentována používaná metodická příručka a proběhne zde diskuze, týkající se všech aktivit, které dosud podnikli zúčastnění partneři a také o plánu aktivit pro další šíření projektu. Mimoto zde proběhne evaluace programu a kritérií kvality, která jsou sledována a bude specifikován časový plán dalších aktivit. Po setkání proběhne školení lektorů, v němž půjde o využívání metodologie projektu DigEm pro vytváření digitálních příběhů.

Setkání partnerů DigEm ve Varšavě

Před a po konání školení pro lektory, které se konalo ve Varšavě ( Polsko), byly na stránkách Varšavské Univerzity zveřejněny některé informace projektu DigEm.
Zde je odkaz na tuto zprávu.

3. setkání partnerů

Třetí setkání partnerů se uskutečnilo ve dnech 13. – 14. května ve Varšavě, v Polsku. Dva dny byly zaplněny školením pro lektory v oblasti tvorby digitálních příběhů s metodikou DigEm.

Strana 1 z 2

Joomlart