Project Partnerzy

Partnerzy


DIMITRA ITD - Wnioskodawca i partner wiodący
Adres
: Palaiologou 19, 412 23, Larissa, GREECE
Numer telefonu: +30 2410 554024, Fax: +30 2410-554028 
E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , Strona internetowa: http://www.dimitra.gr/
Osoba do kontaktu: Petrou George
DIMITRA ITD, jako certyfikowany profesjonalny instytut szkolący,  jest aktywnym partnerem  w organizacji , implementacji programów ESF i innych narodowych bądź europejskich akcji od 1989 roku. Instytut DIMITRA  zaoferował swoje usługi i przeszkolił ponad 15.000 osób. Zapewniamy profesjonalne szkolenia bezrobotnym, słabym społecznie grupom, a także migrantom  chcącym podwyższyć swoje umiejętności, aby skutecznie włączyć się do konkurencji na rynku pracy. DIMITRA jest doświadczony w prowadzeniu wielkich projektów opartych na partnerstwie, takich jak „CommediaNet” z inicjatywy wspólnotowej EQUAL. Korzystając z naszych możliwości jako lidera CommediaNetu, rozwinęliśmy narzędzia medialne i innowacyjne szkolenia dla grup marginalizowanych społecznie, gorzej przystosowanych  wspólnot oraz w formalnej i nieformalnej edukacji. Inicjatywa CommediaNet została zaprezentowana jako Equal winning story w 2008 roku na konferencji "Odpalanie nowej przyszłości: Europejskie Spotkanie na temat Społecznej Innowacji i Transnarodowej Kooperacji. ESF w ramach Strategii Lizbońskiej”, zorganizowanej przez Komisję Europejską, DG Zatrudnienie.

ARSIS -Partner narodowy
Adres: Ptolemaion 35, 546 30, Thessaloniki, GREECE
Numer telefonu: +30 2310 526150, Fax: +30 2310 526150 
E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , Strona internetowa: http://www.arsis.gr/
Osoba do kontaktu: Christi Deligiannidou
ARSIS – Stowarzyszenie dla Społecznego Wsparcia Młodzieży jest organizacją pozarządową, specjalizującą się w udzielaniu wsparcia społecznego młodzieży i innym grupom społecznym mającym trudności oraz w walce o prawa takich grup. Głównymi celami ARSIS są: prewencja marginalizacji młodzieży i słabych, nieodpornych osób, zmiany w sposobie bronienia ich praw, aktywne wsparcie socjalne, promocja ich integracji społecznej, informacja i wyczulenie na odpowiednie tematy. Doświadczenie ARSIS w danych projektach wiąże się z formalnym i nieformalnym nauczaniem, przy użyciu nowoczesnych mediów, urządzeń cyfrowych i empirycznej, opartej na doświadczeniach edukacji w takich miejscach jak Centra Rekreacyjne i Wspierające Młodzież czy więzienia, dla takich grup jak bezdomni, imigranci, uchodźcy oraz ludzie ROMA.


DOCUMENTA - Partner
Adres: Avda. Pedro San Martin, 39007, Santander, SPAIN
Numer telefonu: +34942763986, Fax: +0034942763978 
E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , Strona internetowa: http://www.documenta.es/
Osoba do kontaktu: Gema Diaz Dominguez
Organizacja pożytku publicznego działająca na polu stosowanych badań społecznych, której głównym celem jest przedstawienie modelu zrównoważonego rozwoju lokalnego w regionach zwanych Intelligent Territories. Stworzyliśmy doświadczony, interdyscyplinarny, stały, profesjonalny zespół 10-osobowy, który łączy myślenie i działanie wokół 4 różnych torów pracy: Analizy terytorialnej i planowania strategicznego; Kompletnego zestawu usług dotyczących szkolenia, zatrudnienia i porad; Projektowania i zarządzania programami europejskimi; Aktywnego udziału w projektach współpracy rozwojowej. Projekt i wdrażanie kompletnego planu szkoleniowego pozwoliło nam na zastosowanie szerokiego wachlarza aktywności, które powstały dzięki analizie potrzeb szkoleniowych na polach naszej działalności i w jednostkach projektujących i nauczających zarówno bezrobotnych jak i zatrudnionych, nie tylko w szkołach. Te aktywności są wielorakie, począwszy od wykorzystania innowacyjnej metodologii, poprzez usługi doradcze, na ocenie różnorodnych działań, projektów i programów skończywszy.

DIGITALES LTD - Partner
Adres: Dpt of Media and Communications, Goldsmiths Uni of London, SE146NW, London, UK
Numer telefonu: +447939 593194, Fax: +4479197616 
E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , Strona internetowa: http://www.digi-tales.org.uk/
Osoba do kontaktu: Mark Dunford
Digitales jest spółką non-profit założoną przez Goldsmiths University of London. Spółka ta ma na celu po pierwsze zademonstrować, że używanie kreatywnych i medialnych narzędzi z ludźmi z marginesu społecznego pomaga aktywnie zwalczać ich wykluczenie społeczne poprzez danie im szansy na to, by ich głos mógł być usłyszany; po drugie pragnie umożliwić ludziom zapoczątkowanie kariery w przemyśle kultury i kreatywności poprzez zapewnienie im odpowiedniego szkolenia i możliwości pracy z profesjonalistami, a po trzecie chce zaangażować uczestników w kreatywne myślenie i nowe technologie sposobem „nauka poprzez praktykę”. Digitales był początkowo projektem w ramach programu “the Inclusion Through Media Equal Partnership”, kierowanego przez Hi8us Projects, lecz po zakończeniu programu stał się niezależnym przedsiębiorstwem. Firma Digitales prowadziła działalność transnarodową poprzez inicjatywę Equal z partnerami w Grecji, na Słowacji, w Finlandii I Niderlandach.


EDITC - Partner
Adres: IMVOU STREET 16, 1055, Nicosia, CYPRUS
Numer telefonu: +35722466633, Fax: +35722436082 
E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , Strona internetowa: http://www.editc.com/
Osoba do kontaktu: Maria Knais
EDITC powstał w 1996 w celu zapewnienia jakości rozwiązań edukacyjnych dla profesjonalistów i odbiorców indywidualnych. EDITC kładzie nacisk na rozwiązania edukacyjne dotyczące IT. EDITC jest najstarszym partnerem uczącym Microsofta na Cyprze, akredytowanym przy ECDL centrum szkoleniowym, partnerem COMPTIA oraz akredytowaną przy VUE instytucją egzaminującą. Podczas ostatnich 5 lat rozwinięto nowy departament dla szkoleń w językach obcych a także dla szkoleń soft skills. EDITC jest ekspertem w tworzeniu programów i rozwijaniu materiału dydaktycznego. Stworzono ponad 40 programów i kursów, które są aktualnie z powodzeniem proponowane w 3 największych miastach na Cyprze. EDITC zapewnia ekspertyzy i porady dla klientów na kilku platformach e-learningowych. Przez ostatnich 5 lat EDITC realizował jako partner projekty unijne (EQUAL), a także współfinansował projekty skierowane do grup słabszych społecznie.


CENTRUM EDUKACJI MULTIMEDIALNEJ W SGGW – Partner
Adres: NOWOURSYNOWSKA 166, 02-787, Warszawa , POLSKA
Phone Number: +48225935850, Fax: +48225934251 
E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , Strona internetowa: http://www.cem.sggw.pl/
Osoba do kontaktu: Luiza Ochnio
Szkolenia ICT dla młodzieży i dorosłych, głównie z regionów zagrożonych bezrobociem. Działalność CEM-u: szkolenia ICT dla młodzieży i dorosłych, rozwijanie modeli implementacji e-learningu aż do stałego programu edukacji przez całe życie dla dorosłych, kursy standardowe przez Internet, kursy przygotowujące do ECDL dla studentów i seniorów, edukacyjne video-konferencje (np. dotyczące wypełniania PIT-ów i innych tematów) organizowane zwłaszcza dla dorosłych z regionów zagrożonych bezrobociem; kursy komputerowe dla Uniwersytetu Seniorów na SGGW, oraz inne.

ATHENA – Stowarzyszenie dla Edukacji i Rozwoju Kobiet – Partner
Adres: PREMYSLOVCU 48, 709 00, Ostrava , CZECH REPUBLIC
Numer telefonu: +420599529980, Fax: +420599529986 
E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , Strona internetowa: http://www.athena.euweb.cz/
Osoba do kontaktu: Hana Danihelkova
ATHENA – Stowarzyszenie dla Edukacji i Rozwoju Kobiet jest to organizacja pozarządowa, której działalność jest skupiona na 3 grupach docelowych:
1) kobiety: wdrażanie technologii i ogólne wsparcie dla kobiet (poprzez uczenie, szkolenie, konsultacje i proces udzielania rad umożliwiających lepszy rozwój zawodowy kobiet) oraz poparcie równości szans dla kobiet i mężczyzn
2) osoby z grup mniejszości etnicznych: kursy i porady dla osób z innym zapleczem kulturowym oraz dla ich nauczycieli i trenerów 3) ludzie starsi, głównie kobiety: kursy samoobrony dla starszych kobiet; wsparcie i szkolenie trenerów dla seniorów
ATHENA jest specjalistą na polu rozwoju interaktywnych, przyjaznych użytkownikom kursów e-learningowych dla szkolenia zawodowego kobiet. ATHENA zapewnia konsultacje dla wszystkich wyżej wymienionych grup docelowych. Oprócz tego, wykonuje aktywności takie jak badania rynku pracy, różne analizy etc. ATHENA jest członkiem lokalnej sieci organizacji dostarczających usług edukacyjnych.


SOCIALINES IR EKONOMINES PLETROS CENTRAS - Partner
Adres: J. Galvydzio str.3, LT-08236, Vilnius , LITHUANIA
Numer telefonu: +37052745870, Fax: +37052784200 
E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , Strona internetowa: http://www.sepc.lt/
Osoba do kontaktu: Galeckaite Simona
Społeczno-Ekonomiczne Centrum Rozwoju (SEDC), które zostało utworzone w roku 2002, jest przedsiębiorstwem non-profit i jedną z wiodących firm na Litwie, wyspecjalizowanych w konsultowaniu i pomocy technicznej. Dzięki koneksjom i doświadczeniu organizacji, SEDC jest w stanie współpracować w ramach sektora publicznego, z uniwersytetetami i instytucjami badającymi, a także z szeroką siecią organizacji pozarządowych i lokalnych Stowarzyszeń. SEDC polega na własnym kapitale i niezależnych ekspertach, wyspecjalizowanych w tematyce Unii Europejskiej i kontekstach narodowych: regionalnych politykach rozwoju i planowania strategicznego, szkoleniu i wykorzystaniu nowoczesnych technologii, turystyce kulturowej i rozwoju dziedzictwa kulturowego, zarządzaniu projektami, rozwoju społeczno-gospodarczym, integracji grup wykluczenia społecznego przez technologie informacyjne i komunikacyjne.
Joomlart