Embroidered Devil Eyes
Spring Embroidery
Geometrical Embroidery

Metodika tvorby digitálních příběhů

If you are interested in the Methodology Guide and the parts that form the Trainers Toolkit, please contact the project coordinator:
DIMITRA ITD, Mr. George Petrou or Mrs Vaso Anastasopoulou at contact@dimitra.gr.

Home

Digital Empowerment

Digital Empowerment – DigEm
(Digitální povzbuzení) je inovativní projekt, který využívá kreativní přístup k výuce základních IT dovedností a poskytuje osobám, stojícím mimo vzdělávací proces nebo mimo kontakt s informačními technologiemi, efektivní vstup do těchto oblastí. .
Projekt je koordinován řeckou organizací DIMITRA ITD a účastní se jej partnerské organizace z osmi evropských zemí: Velké Británie, Španělska, Polska, Litvy, České republiky, Kypru a Řecka.
Joomlart